Onder het motto “ Zing mer mit” wil Mannenkoor St.Caecilia Linne jou enthousiasmeren om eens te proeven of zingen iets voor je is. Misschien wel je nieuwe hobby.
Na de zomer organiseert Mannenkoor St.Caecilia Linne voor geïnteresseerde mannen een introductieavond en wel op woensdag 28 september in zalencentrum de Harmonie in Linne. Onder het genot van koffie en een stukje vlaai, krijg je uitleg over koormuziek en onze vereniging en wordt er ook al gezongen. Na deze avond volgen nog enkele avonden waarin de eerste melodieën geoefend worden onder leiding van onze dirigent en enkele zingende koorleden.
Dus, noteer alvast woensdag 28 september in je agenda, verdere berichtgeving volgt.
Ben je nu al geïnteresseerd? Neem dan contact op met een van de leden van de commissie
P&W:

Rob Evers :      0475 464657
Bert Schuren : 0475 463440
Theo Hendrix : 0475 462219
Guus Levels :   0475 466439

Zing mer mit