Op basis van de huidige situatie m.b.t. het coranavirus, hebben we besloten om op 3 september a.s. de repetities te hervatten. We starten in ieder geval met partijrepetities. Dat betekent dat 3 september de tenoren 1 en 2 van start gaan en dat op 10 september de baritons en de bassen beginnen. Dit geldt in ieder geval voor de maand september. Verder willen / kunnen we op dit moment nog niet vooruit kijken.

We gaan er daarbij ook vanuit dat we in de Harmoniezaal terecht kunnen. Mocht dat anders zijn, dan worden jullie tijdig geïnformeerd.

Uiteraard zullen we er voor zorgen dat de omstandigheden waaronder we repeteren, voldoen aan de richtlijnen van de RIVM en het daaruit voortvloeiende protocol voor de Koorsector.

Zoals eerder gecommuniceerd zullen er dit jaar geen uitvoeringen meer plaatsvinden.

Start repetities