De perikelen rondom het coronavirus noopt ons het ophalen van oude metalen tot nader order op te schorten.
Mensen die telefonisch of via e-mail ons benaderen om oude metalen op te komen halen krijgen een reactie met het verzoek deze voor ons te bewaren totdat het veilig genoeg is deze weer op te halen. Dat maken we dan bekend via onze website en via Facebook/Platform Linne.

De komende ophaalactie op zaterdag 4 april a.s. zal geen doorgang vinden.
Tenslotte maken we u er attent op dat de contactpersoon voortaan Frans van den Brink is, bereikbaar via tel. 463959 of e-mailadres: oudemetalen@mannenkoorlinne.nl

We hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie waarvoor dank,

Commissie ‘oude metalen’.

 

Opschorting ophalen oude metalen