Op zaterdag 21 december jl. hield Mannenkoor St.Caecilia Linne weer haar jaarlijks kerstconcert.
Een goed bezette kerk kon genieten van een mooi en sfeervol kerstprogramma dat werd uitgevoerd door het mannenkoor en als gasten vertegenwoordigers van Koninklijke Harmonie Lentekrans Linne.
Bij de entree van de kerk werden de bezoekers verwelkomd door het Lentekrans Opleidingsorkest Linne.
Nadat het kerstconcert met samenzang geopend werd, volgden afwisselend in blokken liederen van het mannenkoor en werken van een koperkwintet van de harmonie. Het mannenkoor werd hierbij enkele keren ondersteund door dwarsfluitiste Jacqueline Koldenhof van de harmonie.
Als we af gaan op de enthousiaste reacties na afloop, mogen we spreken van een zeer geslaagd kerstconcert, waaraan de muzikale inbreng van de Koninklijke Harmonie Lentekrans zeker heeft bijgedragen.

Mannenkoor St.Caecilia Linne dankt iedereen voor de belangstelling en ziet u graag terug bij een van onze uitvoeringen of activiteiten in 2020. In 2021 wil het mannenkoor samen met u groots haar 100-jarig bestaan vieren.

Mooi en sfeervol kerstconcert