Op zondag 9 februari j.l. hebben de muziekverenigingen in Linne (Schutterij en Drumband St.Martinus, Koninklijke Harmonie Lentekrans en Mannenkoor St.Caecilia Linne) aangevuld met het voormalige Oranjecomité herdacht dat Linne 75 jaar geleden werd bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven.

Enkele weken vóór deze herdenking werden al interviews afgenomen van de heren Wiel Klerckx, Harrie Peeters en Frans (Boy) Sampers, die elk op hun eigen wijze hun belevenissen aan de oorlog en de bevrijding hebben gedeeld; het was voor ieder een zeer heftige tijd. Ook werden hun verhalen in de regionale bladen opgenomen.

De weerberichten voor de herdenkingsdag waren niet erg gunstig; er was grote kans dat de storm Ciara roet in het eten zou gooien en de planning volledig in de war zou schoppen; het geluk was echter aan onze zijde.

Voorafgaande aan het officiële gedeelte werd er om 13.00 uur een fotogalerij geopend in Partycentrum De Harmonie.

Vervolgens vertrok een gezelschap, bestaande uit genodigden en inwoners van Linne, onder begeleiding van Schutterij en Drumband St. Martinus, naar het bevrijdingsbeeldje aan de Marktstraat waar door 3 kinderen van de basisschool gedichten werden voorgedragen en waar door de burgemeester en kinderen van de basisschool bloemen werden gelegd.
Aansluitend heeft er op het oude kerkhof een kranslegging plaatsgevonden bij de graven van de Canadese militairen en de plaquette 1st Commando Brigade.
Daarna is er in de kerk een concert gehouden met medewerking van Mannenkoor St.Caecilia Linne, Koninklijke Harmonie Lentekrans en Schutterij en drumband St.Martinus, afgewisseld met toespraken door Pastoor Creemers, Burgemeester Strous en Anton Braat. Deze laatste heeft de bevrijding van nabij meegemaakt; hij was toentertijd inwoner van Osen dat in die tijd onderdeel was van de toenmalige gemeente Linne.
Na afloop was er nog een gezellige nazit in Partycentrum de Harmonie en was er de mogelijkheid om de fotogalerij te bezichtigen.

De reacties die wij na afloop van beide evenementen hebben gekregen zijn uitermate positief te noemen.
Wij willen dan ook iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het slagen van deze herdenking bij deze van harte bedanken.

       

       Voormalig-Oranje comité Linne

Linne vierde 75 jaar vrijheid