Met ongeloof hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons koorlid
Jack van de Laar
Jack was ruim elf jaar lid van ons Mannenkoor,
een verenigingsman ten voeten uit.
Hij droeg ongeremd bij aan de kernwoorden
die in ons logo staan: Zang en Plezier.
Tijdens ons laatste concert in september,
bij de uitreiking van de koninklijke Erepenning,
zong hij zijn partij nog mee.
Jack schuwde geen nevenactiviteiten:
tot voor kort was hij nog volledig betrokken
bij de commissie oude metalen.
Jack, wat gaan we jouw aanwezigheid missen!
Wij wensen Truus, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe met dit grote verlies!

In memoriam Jack van de Laar