Wij zijn enorm geraakt door het
overlijden van onze zanger en erelid

Ger Linssen

Ger is ruim 56 jaar een stimulerende zanger
geweest binnen ons koor, stond altijd klaar om
(beginnende) zangers te ondersteunen.
In die rol vervulde hij ook vaak de taak van tweede dirigent.
Ger heeft  in zijn langdurig lidmaatschap in bijna alle
commissies gezeten, teveel om ze allemaal te benoemen.
Zo was hij gedurende vele jaren lid en voorzitter van de
muziekcommissie, bijna 20 jaar vicevoorzitter van onze
vereniging en de grote man vóór en achter de
Linner Zengers.
Met Ger verliest ons mannenkoor een zeer
prominent lid, altijd bezig voor het koor en als je
hem daarvoor bedankte was zijn antwoord steevast:

“Ich höb toch geweun mien werk gedaon es lid vanne zank!”

Als mannenkoor hadden wij heel graag op onze
eigen muzikale wijze afscheid willen nemen van Ger,
dat had hij als geen ander verdiend.
Helaas is dit door de bekende maatregelen niet mogelijk.     

Wij wensen Margriet, kinderen en kleinkinderen   
heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur, dirigent, pianist, ereleden, leden en damescomité
Mannenkoor St.Caecilia Linne

In Memoriam Ger Linssen