Zondag 9 februari 2020 herdenking bevrijding van Linne 75 jaar geleden.

Op 25 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat Linne werd bevrijd.
Onlangs heeft de Gemeente Maasgouw het initiatief genomen om in de gehele gemeente Maasgouw aandacht te besteden aan deze bevrijding.
Hiertoe zijn een aantal bijeenkomsten geweest in het gemeentehuis in Maasbracht.
Tijdens deze gesprekken is besloten dat de herdenking van de bevrijding in iedere kern van de Gemeente Maasgouw op een andere (de kern eigen) wijze zal worden ingevuld.
Binnen de kern Linne hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de muziekverenigingen, te weten de Koninklijke Harmonie Lentekrans, Schutterij St. Martinus en Mannenkoor St.Caecilia Linne. Daarbij heeft zich ook het voormalige Oranjecomité aangesloten.
Gezamenlijk is besloten om een (bevrijdings)concert te organiseren dat gehouden zal worden op zondag 9 februari 2020 in de middaguren in de parochiekerk van de H.Martinus te Linne.
Tevens zal er op die dag -ná het concert- in Partycentrum de Harmonie nog een fotopresentatie worden gehouden, alwaar tijdens de nazit nog de mogelijkheid bestaat om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een drankje.
Bij deze willen wij een oproep doen aan alle inwoners van Linne die nog foto’s hebben van de oorlog en met name van de bevrijding van Linne, om deze (tijdelijk) ter beschikking te stellen van het organiserende comité.
U kunt hiervoor contact opnemen met Carel Peeters, Vonderen 27 te Linne, telefonisch bereikbaar onder nummer 06-40217822.
De foto’s zullen met zorg worden behandeld en na de tentoonstelling aan u worden terug gegeven.
Over het concert en de fototentoonstelling zullen wij u nog nader informeren.

Bevrijdingsconcert Linne