Beste inwoner(s) van Linne,                                                                        

Op dit moment zitten we nog steeds midden in de coronapandemie en dat raakt ons allen. Beperkingen in het gaan en staan, in het bezoeken van familie, vrienden en bekenden en ook heel vaak bij het uitoefenen van de hobby. Ook het Mannenkoor gaat hier onder “gebukt”. Repetities en uitvoeringen zijn voorlopig niet aan de orde. Daarnaast had 2021 een feestelijk jaar moeten worden, want het eeuwfeest zou worden gevierd. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt. Een mooi optreden op onze eigen kiosk onder een stralend najaarszonnetje was het hoogtepunt van ons jubileumjaar. Wij zijn blij met de vele positieve reacties die wij hebben mogen ontvangen naar aanleiding van dit optreden en wij hebben nu al besloten dit vaker te gaan herhalen. Ook waren we die dag blij verrast met de uitreiking van de Koninklijke Erepenning door onze burgemeester, dhr. Strous. Wij zijn er supertrots op. Ondanks alle beperkingen op dit moment is Mannenkoor St.Caecilia Linne nog steeds een groot koor met ruim 50 zangers en worden wij vaak gevraagd om een concert te verzorgen, in de regio, maar ook in het buitenland.

Programmering
Door corona hebben wij ons jaarprogramma moeten aanpassen. Helaas hebben de altijd sfeervolle concerten rondom de Kerstperiode niet kunnen plaatsvinden en ook enkele andere activiteiten hebben wij moeten afgelasten of gaan we anders invullen.

Donateursactie
Normaal gesproken zouden wij in de eerste week van het nieuwe jaar langskomen voor de donateursactie. Mede door uw vrijwillige bijdrage kunnen wij die dingen doen waar we goed in zijn: zingen en vrij toegankelijke concerten geven. Wij kloppen vanwege de pandemie niet letterlijk op uw deur, maar wilt u ons tóch ondersteunen dan kan dit door uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL73 RABO 0129 3026 51 tnv Mannenkoor St.Caecilia Linne, onder vermelding van “donatie”. Wij zijn dankbaar voor iedere donatie.

Vlooienmarkt
Een ander evenement dat wij als Mannenkoor niet meer kunnen organiseren is de vlooienmarkt. Het is door de jaren heen een te groot evenement geworden, waar teveel mankracht voor nodig is. Bovendien worden de afvoerkosten van de niet verkochte spullen steeds hoger, waardoor het resultaat van deze markt onder druk staat. Wij kunnen ons voorstellen dat u de afgelopen twee jaar spullen heeft bewaard voor de vlooienmarkt en dat dit in de weg staat. Geen nood, wij willen u daarbij helpen. Het Mannenkoor gaat in het voorjaar een garageverkoop organiseren: tegen een vergoeding kunt u thuis in de garage, op de oprit of waar dan ook spullen verkopen. De opbrengst is voor uzelf. Wij zullen zorgdragen voor het onder de aandacht brengen van deze actie om zo een zo groot mogelijk publiek te krijgen.  Meer informatie volgt binnenkort via de weekbladen, Facebook en Linnernuuts.nl.

2022
Tot slot: Mannenkoor St.Caecilia Linne wenst u het allerbeste voor 2022. Hopelijk kunnen wij in 2022 het coronatijdperk achter ons laten en ons normale leven weer oppakken. Voor óns betekent dat in ieder geval heel veel Zang en Plezier.

Bericht aan de inwoners van Linne