Wie zijn wij?
Het Mannenkoor “St. Caecilia” is een Linner vereniging die sinds 1921 de mannenzang beoefent. Naar buiten brengt zij dit tot uitdrukking door het regelmatig geven van concerten in Linne, de regio, maar ook tot ver in het buitenland. In de loop der jaren is het Mannenkoor uitgegroeid tot een bloeiende vereniging die naam heeft gemaakt.

Wat willen wij?
Wij willen het bereikte peil behouden en mogelijk verbeteren. Natuurlijk is de kwaliteit van groot belang, maar zeker zoveel waarde wordt gehecht aan de gezelligheid die de vereniging biedt. De repetitie-avond leent zich daar uitstekend voor! Onder het motto “Zing met ons mee” willen wij voor onszelf , maar ook voor de Linner gemeenschap, het huidige niveau voor de toekomst

Hoe doen we dat?
Voor het creëeren van een hechte band tussen de leden en het behouden/verbeteren van het niveau repeteren wij elke week en blijven wij zoeken naar goede stemmen. Donderdagavond is de vaste repetitie-avond in Zalencentrum “De Harmonie” in Linne. U bent van harte welkom om eens te komen luisteren en kennis te maken.

Wat vragen wij van een lid?

 • Een normale stem. U hoeft beslist niet te soleren.
 • Het goed bezoeken van de repetities.
 • Kameraadschap.
 • Deelname aan aktiviteiten, voor zover u daartoe in staat bent, zoals vlooienmarkt, teeke-zingen, donateursaktie etc.
 • Een jonge geest, uw leeftijd is hieraan ondergeschikt.

Wat biedt Mannenkoor “St. Caecilia”?

 • Repetitie-avond op donderdag.
 • Concerten in Linne maar ook daarbuiten.
 • Een aantal enthousiaste kameraden.
 • St. Caecilia-avond
 • Uw partner ruimschoots de gelegenheid om aan tal van aktiviteiten deel te nemen, ook in aktieve zin.

Indien u geïnteresseerd bent in het doen en laten van Mannenkoor “ St. Caecilia” en u draagt het verenigingsleven een warm hart toe, heten wij u van harte welkom op een van onze repetities op donderdag van 20.00 uur tot 22.00.
Ook zijn wij bereid u telefonisch te informeren of een afspraak te maken.

Bel hiervoor:

 • Ton Rutten: 06-39314271
 • Rob Evers: 0475 – 464657
 • Guus Levels: 0475 – 466439
 • Bert Schuren: 0475 – 463440